This will be our first Art Appreciation Evening of 2018 - come join us here at Oriel Q at 7pm on Thursday 8th February 2018 with Dr Robert Davies, for a slideshow, talk and informal discussion on 'Artists influenced by light in Pembrokeshire Landscape, from Turner to John Houser'.

Tickets are £4 and will include a glass of wine or a juice/tea/coffee


Hwn fydd ein Noson Farchnad Celf gyntaf o 2018 - ewch i ni yma yn Oriel Q am 7pm ddydd Iau, 8 Chwefror 2018 gyda Dr Robert Davies, am sioe sleidiau, sgwrs a thrafodaeth anffurfiol ar 'Artistiaid a ddylanwadir gan golau yn Sir Benfro, o Turner i John Houser '.

Mae'r tocynnau yn £ 4 a byddant yn cynnwys gwydraid o win neu sudd / te / coffi