Polly makes low relief, geometric repeat patterns in paper, both straight-line and curved lines. Each work is folded from one sheet of paper with no cuts and many are back lit. 


Mae Polly yn gwneud rhyddhad isel, patrymau ailadrodd geometrig mewn papur, ar linell syth a llinellau crwm. Mae pob gwaith yn cael ei blygu o un daflen o bapur heb doriadau ac mae llawer wedi eu goleuo'n ôl.