Saturday 17th February 2018

As in the ancient tradition of origami, the sculptures Polly Verity makes are each created by folding a single sheet of paper and there are no cuts. Polly creates three-dimensional geometric repeat patterns in paper. Light hits the surface of these low-relief white paper sculptures and strikingly throws up their form.

Come join Polly here at Oriel Q for a short demonstration and workshop on her intricate and visually stunning Paperfold Technique.

Choose between the morning session (11am-1pm) or the afternoon session (2pm-4pm) at £10 per head. Please contact us at Oriel Q on 01834 869454 or info@orielqnarberth.com to book prior as places will be snapped up fast.

Dydd Sadwrn 17eg Chwefror 2018

Fel yn y traddodiad hynafol o origami, mae'r cerfluniau Polly Verity yn creu pob un trwy blygu dalen sengl o bapur ac nid oes toriadau. Mae Polly yn creu patrymau ailadroddus geometrig tri dimensiwn mewn papur. Mae golau yn cyrraedd wyneb y cerfluniau papur gwyn rhyddhad isel hyn ac yn taflu eu ffurf yn drawiadol.

Dewch i ymuno â Polly yma yn Oriel Q am arddangosiad byr a gweithdy ar ei Thechneg Papur Craff gyffrous a gweledol.

Dewiswch rhwng sesiwn y bore (11 am-1pm) neu sesiwn y prynhawn (2 pm-4pm) am £ 10 y pen. Cysylltwch â ni yn Oriel Q ar 01834 869454 neu info@orielqnarberth.com i archebu ymlaen llaw gan y bydd llefydd yn cael eu rhwystro'n gyflym.