Saturday 13 January saw a lovely Paper Workshop run by Maddy Francis here at Oriel Q. Below are a few pictures... 

Ar ddydd Sadwrn 13 o Ionawr, gwelwyd Gweithdy Papur hyfryd a redeg gan Maddy Francis yma yn Oriel Q. Isod mae ychydig o luniau ...

Some youngsters enjoy crafting with mum

Some youngsters enjoy crafting with mum

Some of the attendees from the afternoon session

Some of the attendees from the afternoon session

More youngsters enjoying crafting with their parents

More youngsters enjoying crafting with their parents

This is the first workshop from our new programme, with lots of new workshops planned for 2018 - keep your eye on the website for more information as it comes in!

Dyma'r gweithdy cyntaf o'n rhaglen newydd, gyda llawer o weithdai newydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2018 - cadwch lygad ar y wefan i gael mwy o wybodaeth fel y daw i mewn!