Croeso i'n gwefan newydd

Helo a chroeso cynnes i bawb

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed yma yn Oriel Q dros y misoedd diwethaf gyda llawer o weithgaredd newydd a chyffrous. Rydym wedi diweddaru'n gwefan yn sylweddol - beth ydych chi'n ei feddwl? Mae croeso mawr i bob adborth gan ein bod am i'n gwefan newydd fod mor ddefnyddiol a rhyngweithiol â phosibl!

Ydych chi wedi clywed? Rydym yn awr yn LiveStream ein sgyrsiau poblogaidd a sesiynau cyffrous eraill trwy dudalen Oriel Q Facebook! Beth am ei wirio YMATra'r oeddem ynddo, newidiwyd ein cyfeiriad e-bost at info@orielqnarberth.com - yn llawer haws i'w gofio felly newidwch eich llyfrau cyfeiriad (er y bydd yr hen e-bost yn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer y cyfamser).

Cadwch eich llygaid i lawr yma ac ar ein tudalen Facebook gan y byddwn yn blogio yn rheolaidd am yr holl weithgareddau amrywiol yn Oriel Q, ac yn sicr byddwn yn rhannu ychydig o fideos hefyd