john selway

'peter pan and other narrative works'

September 9 - October 7 2017

John Selway is one of Wales' most eminent contemporary artists who studied at the Royal College of Art from 1959 - 62 alongside David Hockney, Derek Boshier, Kitaj and Alan Jones. Born in Askem, Yorkshire in 1938 he has lived in Abertillery, Blaenau Gwent since 1941 He taught at Newport College of Art from 1964-91 and at Carmarthen for a number of years

 

Now in his 79th year He has produced a stunning collection of work entitled 'The Peter Pan Series' which consists of 9 large watercolours, 3 oil on canvas and11 images created on a Samsung tablet using the Auto Draw app. and printed on Hanna Muller archival digital paper.

 

There are also four pieces from ‘Another Kind of Eden’ based on Dylan Thomas’ poems which was a touring exhibition initiated by Oriel Q in 2003

 

‘This exhibition comprises work made over the last 10 years or so, contents of which are recent works inspired by J.M.Barrie’s book of Peter Pan and earlier work inspired by my own early childhood and the poems of Dylan Thomas’s own childhood such as Fern Hill. You may gather from this that the general emphasis of the exhibition is my use of the written narrative as a springboard for the visual image. I have written in the past of my concern for the written word and the way in which it continues to inform my work.’

9 Medi - 7 Hydref 2017

Mae John Selway yn un o artistiaid cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru a astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol o 1959 - 62 ochr yn ochr â David Hockney, Derek Boshier, Kita ac Alan Jones. Fe'i ganed yn Askem, Swydd Efrog ym 1938, ac mae wedi byw yn Abertyleri, Blaenau Gwent ers 1941. Bu'n dysgu yng Ngholeg Celf Casnewydd o 1964-91 ac yng Nghaerfyrddin am nifer o flynyddoedd

 

Nawr yn ei 79fed flwyddyn mae wedi cynhyrchu casgliad syfrdanol o waith o'r enw 'The Peter Pan Series', sy'n cynnwys 9 dyfrlliw fawr, 3 olew ar gynfas ac 11 llun wedi'i greu ar dabled Samsung gan ddefnyddio'r app Auto Draw. ac wedi'i argraffu ar bapur digidol archif Hanna Muller.

 

Mae pedair darnau hefyd o 'Kind Kind of Eden' yn seiliedig ar gerddi Dylan Thomas, a oedd yn arddangosfa deithiol a gychwynnwyd gan Oriel Q yn 2003

 

'Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith a wnaed dros y 10 mlynedd diwethaf, ac mae cynnwys y rhain yn waith diweddar a ysbrydolwyd gan J.M.Barrie, llyfr Peter Pan a gwaith cynharach a ysbrydolwyd gan fy mhlentyndod cynnar fy hun a cherddi plentyndod Dylan Thomas, fel Fern Hill. Efallai y byddwch yn casglu o hyn mai pwyslais cyffredinol yr arddangosfa yw fy ngoleuni o'r naratif ysgrifenedig fel ffynhonnell ar gyfer y ddelwedd weledol. Rwyf wedi ysgrifennu fy mhryder yn y gorffennol am y gair ysgrifenedig a'r ffordd y mae'n parhau i roi gwybod i'm gwaith. '