Siân lewis

threshold

October 14 - November 18 2017

Siân’s work in Oriel Fach 1 shows a merging dialogue between life drawing, sculpture and video in a matrix of colour, layer and light

 

Hydref 14 - Tachwedd 18 2017

Mae gwaith Siân yn Oriel Fach1 yn dangos deialog uno rhwng darlunio bywyd, cerflunwaith a fideo mewn matrics o liw, haen a golau