You are invited to the opening of not 1 but 3 exhibitions here at Oriel Q on Friday 13th October 2017 at 7pm.

Above is just some of the incredible textile work by Ainsley Hillard as part of her 'Textures of Light' exhibition, which will be shown in the Main Gallery.

Ainsley will be supported by Siân Lewis (image below) in Oriel Fach 1, whose two dimensional and three dimensional work merges in a dialogue between drawing, painting, sculpture and video.

Fe'ch gwahoddir i agor arddangosfeydd 1 a 3 yma yn Oriel Q ddydd Gwener, 13 Hydref 2017 am 7pm.

Yn uwch na dim ond peth o'r gwaith tecstilau anhygoel gan Ainsley Hillard fel rhan o'i arddangosfa 'Textures of Light', a fydd yn cael ei ddangos yn y Brif Oriel.

Cefnogir Ainsley gan Siân Lewis (delwedd isod) yn Oriel Fach 1, y mae ei waith dau ddimensiwn a thri dimensiwn yn cyfuno mewn deialog rhwng darlunio, peintio, cerflunio a fideo.

Alastair Duncan will also be exhibiting in Oriel Fach 2 with his show 'Past Tense'.  

Bydd Alastair Duncan hefyd yn arddangos yn Oriel Fach 2 gyda'i sioe 'Past Tense'.

Photo by David Wibberly

Photo by David Wibberly

Please keep an eye out for more information which will be available on the website and Facebook closer to the event.

 

Cadwch lygad am fwy o wybodaeth a fydd ar gael ar y wefan a Facebook yn nes at y digwyddiad.

info@orielqnarberth.com

01834 869454

ACW_logo_CMYK_landscape.jpg