Join in and celebrate Welsh St Valentines day with a variety of paper crafts with Maddy Francis!

Junior Session (5yrs to 12 yrs) will be 11am until 1pm.

12+ Session will be 2pm until 4pm.

£2 per child, £4 per adult - materials provided.


Ymunwch a dathlu diwrnod Dydd Sant Ffolant Cymreig gydag amrywiaeth o grefftau papur gyda Maddy Francis!

Sesiwn Iau (5 i 12 oed) fydd 11am tan 1pm.

Bydd Sesiwn 12+ yn 2pm tan 4pm.

£2 y lentyn, £4 yr oedolyn - y deunyddiau a ddarperir.