Exhibiting nationally and internationally Ainsley Hillard's research investigates the physical and metaphorical construction of cloth and its relation to body, memory and space. Exploring a range of media, Ainsley combines traditional weaving with audio-visual technologies, print and photography to create site-specific installations. The current exhibition features a new body of Ainsley's work that includes a series of tapestries, jacquard weaves and hand embroidery. 

Alastair Duncan’s work with tapestry weaving and barbed wire combine themes of conflict, identity and memory, which includes internal discord as well as external or political disagreement. 

His work on conflict stems from his formative years growing up in Belfast during the height of The Troubles.

Ainsley and Alastair will be chatting with Lynne Crompton at Oriel Q, Narberth from 2pm about their creative process and techniques - fascinating work, one not to miss!

 

 

Arddangos ymchwil Ainsley Hillard yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mae'n ymchwilio i waith adeiladu ffisegol a drosffig o frethyn a'i berthynas â chorff, cof a gofod. Wrth archwilio ystod o gyfryngau, mae Ainsley yn cyfuno gwehyddu traddodiadol gyda thechnolegau clyweledol, argraffu a ffotograffiaeth i greu gosodiadau safle-benodol. Mae'r arddangosfa bresennol yn cynnwys corff newydd o waith Ainsley sy'n cynnwys cyfres o dapestri, gwehyddu jacquard a brodwaith llaw.

Mae gwaith Alastair Duncan gyda gwehyddu tapestri a gwifren fach yn cyfuno themâu gwrthdaro, hunaniaeth a chof, sy'n cynnwys anghydfod mewnol yn ogystal ag anghytundeb allanol neu wleidyddol.

Mae ei waith ar wrthdaro yn deillio o'i flynyddoedd ffurfiannol yn tyfu i fyny yn Belfast yn ystod uchder Y Troubles.

Bydd Ainsley ac Alastair yn sgwrsio â Lynne Crompton yn Oriel Q, Arberth o 2pm am eu prosesau a'u technegau creadigol - gwaith diddorol, un i beidio â cholli!