Polly Dixon delivered a day of monoprint and acrylic drypoint etching fun at Oriel Q on Saturday 14th April 2018. Polly showed two jam-packed classes how to utilise household objects such as a rolling pin or a pasta maker to create quick, easy and effective prints to take home.

Rhoddodd Polly Dixon ddiwrnod o hwyl ysgythriad monoprint ac ysgythriad sych acrylig yn Oriel Q ddydd Sadwrn, 14 Ebrill 2018. Dangosodd Polly ddau ddosbarth pacio jam sut i ddefnyddio gwrthrychau cartref fel rholio neu gwneuthurwr pasta i greu printiau cyflym, hawdd ac effeithiol i fynd adref.

We receive wonderful feedback for all who attended;

Rydym yn derbyn adborth gwych i bawb a fynychodd;

"Great workshop + way to spend Saturday afternoon. Relaxed environment + friendly tutor. Encouraging instruction + lots of new techniques with household equipment to use"
"Very pleasant afternoon. Great to leave with a finished piece"
"Wonderful course, amazing how much we packed in to 2 hours"

"Fantastic time. Very informative. Loved it"

"Great workshop – thank you"

"Fabulous"

Keep an eye out for our new workshop programme for 2018 as it happens HERE

We have an excellent Talk programme too which will complement the Main Exhibition programme.

To be added to our email newsletter list, let us know! info@orielqnarberth.com

Cadwch olwg am ein rhaglen weithdy newydd ar gyfer 2018 fel y mae'n digwydd YMA

Mae gennym raglen Sgwrs ardderchog hefyd a fydd yn ategu'r rhaglen Prif Arddangosfa.

I'w ychwanegu at ein rhestr newyddion e-bost, rhowch wybod i ni! info@orielq