Lee Burton will be showing an array of Milkwood Spoons in Oriel Fach 2 which he has whitted during his time in Narberth Whittling Assocation.

His show will be up from May 5th to June 16th 2018, wednesday to Saturday 3 each week from 10am.


Bydd Lee Burton yn dangos amrywiaeth o Lwyau Milkwood yn Oriel Fach 2 y mae wedi ymgolli yn ystod ei gyfnod yn Nhreftadaeth Arberth.

Bydd ei sioe yn dod o Fai 5ed i Fehefin 16eg 2018, dydd Iau i ddydd Sadwrn 3 bob wythnos o 10am.